Home

Netherlands-flag
“De mens achter de voetballer”
Dat is waar het om draait.

Het succes van een voetballer hangt van vele factoren af maar verreweg de belangrijkste factor is hetgeen tussen de oren zit; het mentale aspect.
Het vermogen om te pieken op het moment dat het wordt gevraagd, de discipline opbrengen om er elke dag weer keihard tegen aan te gaan om je doelen te realiseren en de mentale hardheid om er alles aan te doen om een succesvolle voetballer te zijn.
5 jaar geleden hebben we besloten het verschil te maken in begeleiding van voetballers door ons te richten op de mentale aspecten van het voetbal en daarbij is het belangrijk dat de speler lekker in zijn vel zit.
Persoonlijke begeleiding in de ruimste zin van het woord door specifiek vast te stellen wat een speler nodig heeft om succesvol te zijn door zijn persoonlijkheid te bestuderen. Elke speler heeft een andere trigger nodig om goed te presteren en daar gaan we samen naar op zoek. Hoe beter een speler zichzelf leert kennen hoe constanter hij presteert, hetgeen weer leidt tot het vermogen op een hoger niveau terecht te komen en steeds zichzelf te verbeteren.
Samen met de speler gaan we de uitdaging aan om hem optimaal te leren presteren onder de juiste condities.
Benieuwd naar onze aanpak?
We zijn gaarne bereid tot een goed gesprek.

 

flag_en-GB_2x

“The person behind the player”
That’s what it’s all about

To become successful as a soccerplayer depends on many aspects but by far the most important aspect is the mental strength.
The ability to deliver when it is needed, the discipline it takes to work every day to reach your goals, and the mental toughness to do everything in your power to become a successful soccer player.
5 years ago we decided to make a difference in the guidance of soccer players by focussing on the mental aspects of the game. Essential is that the player feels good about himself and that he has a high selfesteem.
Personal guidance in a comprehensive way by looking at what a player needs to become successful by looking at his personality. Every player needs a different trigger to perform well and together we work to get there.
The better the player gets to know himself the steadier his development. This will lead to reaching a higher level and the player will be able to grow.
Together with the player we accept the challenge to learn to perform in the best way there is and to keep improving.
Are you curious about our way of working?
We are gladly willing to sit down and discuss the possibilities.